Pages

◦133

Ilustracje do "Thief Issue 1" 

◦130

"mam ręce stopy i całą te resztę
balast, który przez chwilę trzyma mnie w okolicy życia" 
H.P.