Pages

◦75


A very short ghost story, czyli zdjęcia powstałe na skutek bezsenności. Parafrazując słowa R. Riedla - bezsenność to taka straszna trwoga...